International likviditet, Nationalbankens beholdning af nettoaktiver, der på kort sigt kan stilles til rådighed i forbindelse med betalinger til udlandet — ofte kaldet valutareserven. Danmarks internationale likviditet opgøres sidst i hver måned og omfatter Nationalbankens likvide nettofordringer på udlandet, guldbeholdningen, reservestillingen i Den Internationale Valutafond, IMF, de særlige trækningsrettigheder i IMF, SDR, samt beholdningen af europæiske valutaenheder, ECU.