Insufflation, (af lat. insufflatio, af insufflare, in- deri, ind- + sufflare puste op, af sub- + flare blæse), indblæsning af luft i lungerne el. andre legemshulheder.