Informationsteori, matematisk teori for overførsel af information eller signaler, grdl. 1948 af C. Shannon. Teorien anvender et kvantitativt informationsbegreb, idet informationsværdien af en hændelse defineres som et mål for sandsynligheden for, at en begivenhed indtræffer: Jo mindre sandsynlighed, jo større informationsværdi; værdien måles i bit. Informationsteori (og det overlappende fagområde kommunikationsteori) har talrige anvendelser inden for bl.a. telekommunikation.