Indikativ, (af lat. indicativus 'egnet til at angive'), grammatisk betegnelse, se modus.