Imago, (lat. 'billede, afbillede'), i biologien betegnelse for det fuldt udviklede, voksne insekt (flertal: imagines). Se også forvandling.