Iltforgiftning, forgiftning fremkaldt af en væsentlig forøgelse af iltindholdet i indåndingsluften. Hos for tidligt fødte børn kan dette føre til blindhed. Hos voksne vil indånding af høje iltkoncentrationer ved normalt atmosfæretryk kunne fremkalde luftvejsirritation. Ved langvarig påvirkning (gennem uger) beskadiges lungerne varigt. Hvis ilten tilføres under overtryk, kan der desuden forekomme forgiftningssymptomer i centralnervesystemet, som viser sig ved muskelsitren, kramper og synsforstyrrelser. Årsagen til iltforgiftning er antagelig dannelse af giftige iltradikaler, se oxygen.