Ikositetraeder, (af gr. eikositetra '24' og hedra 'flade'), kubisk krystalform med 24 flader, der hver skærer to krystallografiske akser i samme afstand og den tredje i en mindre. Se krystal (krystalsystemer).