Ikke-spredningstraktat, Non-Proliferation Treaty, NPT, traktat fra 1968, der går imod spredning af atomvåben til stadig flere lande. Traktaten forpligter ikke-atommagter til at afstå fra anskaffelse af egne atomvåben, mens de eksisterende atommagter forpligtes til at reducere mængden af egne atomvåben og til ikke at medvirke til spredning af disse våben. Traktaten, der i 1995 forlængedes på ubestemt tid, er tiltrådt af 189 lande (2006).