Ibsskal, en af apostelen Jakobs (Ibs) attributter. Jakob, Zebedæus' søn, er bl.a. Spaniens nationalhelgen, og hans grav i Santiago de Compostela er et søgt valfartssted. Fra 1100-t. brugtes skallen af lokale kammuslingearter, Pecter jacobæus, ibsskal, Pecten Maximus, stor kammusling og Chlamys opercularis, jomfruøsters, som bevis for gennemført pilgrimsrejse. Skallen blev derfor symbol på helgenen og på rejser i almindelighed. Den genfindes bl.a. i rejsebureauet Thomas Cook & Sons Ltd.s og i Shell-koncernens varemærker.