Hypoplasi, (af hypo- og gr. plasis 'dannelse'), ringe udvikling af et organ pga. formindsket antal celler. Ordet bruges især om medfødt ufuldstændig udvikling af et organ eller en del heraf, fx af livmoderen. Ved aplasi mangler et organ helt.