Hyperalgesi, (gr. hyper- + algesi), forøget smertefølelse; det modsatte af hypalgesi.