Hygrofyt, (af hygro- og gr. phyton 'plante'), sumpplante, plante, der vokser i vand eller vandmættet jord, se livsformer.