Hvinskhed, tilstand, som stort set kun forekommer hos hopper og viser sig som en overdreven kildenhed, når visse hudpartier berøres. Halerod, kryds, flanker og bug er ofte sæde for kildenhed, og hoppen vil i forbindelse med berøring på disse områder blive urolig og ophidset: Den slår ud med forbenene, sparker med bagbenene. Hoppen kan være til stor fare for sine omgivelser, og er den spændt for en vogn, kan det ende med rene raserianfald med stor materiel ødelæggelse til følge. Da der kan forekomme brunstlignende symptomer, og da man hos nogle hopper har fundet cyster på æggestokkene, troede man længe, at årsagen var en form for "nymfomani". Men fjernes æggestokkene, viser hoppen de samme symptomer på hvinskhed. Man kender fortsat ikke lidelsens årsagsforhold, og følgelig er en behandling ikke mulig.