Hvidtning, bestrygning af en overflade med kalkmælk, en blanding af hvidtekalk (læsket kalk, se kalk) og vand. Kalkmælken indeholder calciumhydroxid, som ved reaktion med luftens carbondioxid danner kalciumcarbonat. Der kan blandes kridt i hvidtekalken, ligesom jordfarver kan tilsættes. Hvidtning anvendes udendørs til mure og indendørs til lofter og fx i køkkener, hvor der kan fortættes vand på væggene. På landet blev hvidtningen traditionelt foretaget en gang om året til pinse.