Hvene, Agrostis, slægt i græsfamilien med ca. 220 arter, heraf fem i Danmark. Det er topgræsser med meget små, enblomstrede småaks. Yderavnerne er længere end blomsten og kølformet sammentrykte; dækbladet er hindeagtigt. I Danmark forekommer bl.a. almindelig hvene, Agrostis tenuis, og hunde-hvene, A. canina, begge på tørre skrænter, heder og overdrev i hele landet, samt kryb-hvene, A. stolonifera, der fortrinsvis vokser på fugtige steder som enge, klitlavninger mv. Nogle arter dyrkes i græsplæner.