Husspildevand, spildevand fra private husholdninger; indeholder afløb fra bl.a. toilet, bad og køkken. Hvis det udledes til miljøet urenset eller blot efter passage af en septiktank, kan dets forrådnelse medføre iltmangel i vandområder, og dets næringsstoffer, især fosfor, overgøde vandmiljøet.