Husmandssyge, ældre betegnelse for kvægsygdommen ketose.