Huslejenævn, nævn, hvis formål det er at afgøre tvister mellem udlejere og lejere mht. huslejeregulering mv. Nævnene findes (efter 2001) i alle kommuner. Et huslejenævn består af tre medlemmer, hvor en uafhængig formand er jurist og udnævnes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale lejer- og grundejerforeninger.