Huroner, (af fr. huron 'person med strithår', af hure 'strithår', vist af germ. opr.), i USA Wyandot, nordamerikanske indianere, som sprogligt og kulturelt er nært beslægtede med irokesere. Huronerne boede på en halvø i den østlige del af Lake Huron i Canada og omfattede i 1615 ca. 30.000 organiseret i et forbund af 4-5 stammer. Konflikter med irokeserne om kontrol med pelshandelen endte med huronernes nederlag i midten af 1600-t. De var svækkede af sygdomme og indbyrdes splittede, bl.a. efter påvirkning fra jesuitiske missionærer. Mange overlevende huroner blev optaget i irokesersamfundene, mens andre spredtes for at ende i bl.a. Quebec og Oklahoma. I 1990'erne talte huronerne knap 3500 mennesker.