Hundegræs, Dactylis, slægt i græsfamilien med en eller nogle få arter udbredt i det meste af Europa og tempererede dele af Asien. Det er kraftige, tuedannende græsser med småaks duskformet samlet i spidsen af topgrenene. Almindelig hundegræs, Dactylis glomerata, forekommer overalt i Danmark i vedvarende græsmarker, langs vejkanter mv. og dyrkes ofte som fodergræs. Skov-hundegræs, D. polygama, der muligvis kun er en underart af almindelig hundegræs, vokser i åben løvskov på Øerne og i Østjylland.