Huldrefolk, egentlig det skjulte, usynlige folk, i vestnordisk tradition den almindelige fællesbetegnelse for bjergfolk og ellefolk. I norsk kaldes det kvindelige væsen en hulder. Inden for huldrefolket kendes også huldremænd, huldrekonger og huldresoldater. Huldrefolkets farlighed tiltager i styrke, jo længere væk man kommer fra bygden. På samme måde som de danske ellefolk bruger de deres musikalske evner til at lokke mennesker til sig. Se også overnaturlige væsener.