Homo alieni juris, (lat.), en umyndig person; det modsatte af homo sui juris.