Hjertesvulst, hjertemyksom (myxoma cordis), godartet og meget sjælden sygdom. Myksomer findes i reglen i venstre forkammer og udgår med en stilk fra forkammerskillevæggen; de kan også findes i højre forkammer og begge hjertekamre. Symptomerne er almensymptomer i form af træthed, feber, vægttab, blodmangel og symptomer pga. en delvis hindring af blodgennemstrømningen gennem mitralklappen (triskuspidalklappen ved højresidige svulster), dvs. kortåndethed og besvimelse ved stillingsændringer. Desuden kan der optræde symptomer pga. blodpropper (embolier) fremkaldt af løsrevne dele af svulsten. Diagnosen stilles ved ekkokardiografi, og behandlingen er kirurgisk fjernelse med fuldstændig helbredelse til følge; hos nogle få kommer svulsten dog igen. Desuden kan visse kræftformer andetsteds i kroppen medføre udsæd (metastaser) til hjertemuskulaturen.