Hjerte-lunge-maskine, apparatur, der midlertidigt kan overtage såvel lungernes som hjertets funktion under en hjerteoperation.