Hjemmemarkedsordninger, landbrugsstøtteordninger, der blev anvendt i Danmark 1961-72. Ordningerne indebar en prisdifferentiering, således at danske konsumenter måtte betale en højere pris end den, der kunne opnås ved eksport. Fra 1961 fandtes der en frivillig ordning for mejeriprodukter og fra 1962 en lovbaseret ordning for kød af svin samt for kvæg, fjerkræ og æg. Ordningerne ophørte ved Danmarks indtræden i EF i 1973.