Hjælpemiddelcentral, kommunal institution, som rådgiver kommuner, fagpersoner og de enkelte borgere om hjælpemidler. Der gives endvidere vejledning i forbindelse med boligændringer og ved nybyggeri samt ved udvikling af nye hjælpemidler i samarbejde med producenter og forhandlere. Fagpersoner, fx fysio- og ergoterapeuter, der har kontakt til personer med handicap, modtager information og undervisning. Personer, som henvises af kommunerne, hjælpes med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.