Hjælpeånder, skytsånder, overnaturlige væsner, der er knyttet til mennesker som personlige hjælpere eller vejledere. Troen på hjælpeånder kendes fra hele verden. En hjælpeånd manifesterer sig gerne i skikkelse af et dyr eller et lille uhyre. Blandt mange nordamerikanske indianere erhverves skytsånder gennem individuelle prøvelser, der ofte er forbundet med trance- eller drømmetilstande, hvor hjælpeånden viser sig for den søgende. Han eller hun modtager evt. et vidnesbyrd fra ånden i form af en sang, anvisninger på sammensætningen af en medicinpose, en særlig bemaling, en amulet e.l. Hjælpeånden kan også foreskrive bestemte føde- eller jagttabuer. Hjælpeånder knytter sig til både åndelige specialister (fx de grønlandske angakokker) og almindelige mennesker og kan nogle steder gå i arv eller købes.