Heulandit, (efter den britiske mineralsamler H. Heuland, 1777-1856, og -it), hvidt eller svagtfarvet zeolitmineral. Massefylden er 2,2 g/cm3, hårdheden 31/2-4. Mineralet krystalliserer monoklint; formlen er (Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36∙12H2O. Heulandit findes i porerum i basaltiske bjergarter sammen med calcit, grønjord og andre zeolitter. Almindeligt mineral på Færøerne og i Island.