Heterogami, (gr. hetero- + -gami; delvis forvekslet med heterogameti), inden for botanik forening af uens kønsceller; dannelse af uens kønsceller hos det ene køn.