Hemlock, (eng. 'skarntyde', af usikker opr.), Tsuga, slægt med ti arter af nåletræer i granfamilien; findes i Nordamerika og Østasien. Det er store, op til 65 m høje, skovdannende træer. De nåleformede blade er stilkede og sidder på en lille pude. De små kogler har tydeligt todelte frøskæl og ganske korte dækskæl. Skarntydegran, Tsuga heterophylla, er en væsentlig producent af papirpulp i det vestlige Nordamerika. Den plantes undertiden i danske plantager, parker og haver.