Helminthologi, (af gr. helmins 'orm' og -logi), læren om orme. Ordet helminthologi blev dannet og brugt første gang i England i 1668. Begrebet bruges specielt i medicinsk og zoologisk litteratur om parasitiske indvoldsorme, dvs. ikter og bændelorme, som tilhører fladorme (Platyhelminthes), rundorme (Nematoda), kradsere (Acanthocephala) og hårorme (Nematomorpha). Begrebet orm bruges bredt om såvel parasitter som fritlevende dyr, fx regnorme.