Harehale, Lagurus ovatus, enårig græs hjemmehørende i Middelhavsområdet og indslæbt i andre egne med varmttempereret klima. Den er opret, 10-40 cm høj med ret brede, blødhårede blade. Stænglen afsluttes af en tæt, ægformet dusk af enblomstrede småaks med stak. Arten dyrkes undertiden som prydgræs og kan tørres.