Hardshippost, (1. led af eng. hardship 'genvordighed, besværlighed'), diplomatisk repræsentation, som pga. vanskelige leveforhold, fx høj kriminalitet, stærk luftforurening e.l., er særlig belastende. Der kan evt. kompenseres ved relativt kortvarig tjeneste på posten, ved løntillæg eller ved feriemæssige fordele.