Hammerslag er en afslutning på et auktionssalg. Fogeden eller auktionslederen, der forestår auktionen, opfordrer gennem sit opråb de tilstedeværende til at afgive bud. Det højeste bud accepteres ved hammerslag, hvorefter auktionssalgsaftalen er indgået.