Hamborger, hamburger, hamborgervals, titel på dansemelodi i todelt takt i danske nodebøger fra især første del af 1800-t. Dansen er en pardans med omdansning.