Halvledersensor, sensor til måling af fx lyd, tryk eller flow (strømning). Halvledersensorer fremstilles ved at udføre mikromekaniske strukturer i halvledermateriale. De er meget kompakte, og sensorelementet kan integreres sammen med den elektronik, der skal behandle signalerne.