Halv duplex, metode til datakommunikation, hvorved der på samme fysiske forbindelse skiftevis transmitteres i de to retninger (i modsætning til fuld duplex, hvor der transmitteres samtidig i begge retninger), se teletransmission.