H-mol-messen, Johann Sebastian Bachs sidste fuldførte værk, BWV 232, skrevet i 1748-49 overvejende på grundlag af ældre kompositioner; disse omfatter dels enkelte messeled (Sanctus fra 1724, Kyrie og Gloria fra 1733), dels enkeltsatser i forskellige kantater. Messen blev ikke opført i Bachs levetid.