Hæfteplante, plante, der fæstes til underlaget (sten, træstamme mv.) vha. særskilte puder, hår eller andre fæstningsorganer, hvor der udskilles en uopløselig kitmasse. Mange alger hæfter på denne måde til havbundens sten eller klipper. Klatrende planter, fx vedbend og vildvin, har ofte hæfterødder eller slyngtråde med hæfteskiver. Hos en del snylteplanter (fx silke og skælrod) findes hæfteorganer, haustorier, der også tjener til næringsoptagelse.