Hårdttræ, handelsbetegnelse for ved af løvtræ, især importerede oversøiske arter. Betegnelsen er afledt af det engelske hardwood, der betyder 'løvtræ'; modsat softwood 'nåletræ'. Løvtræ er generelt hårdere end nåletræ, men der findes bløde løvtræarter. Se også vedteknologi.