håndslukningsredskaber

Artikelstart

Håndslukningsredskaber, slukningsredskaber til mindre brande: håndildslukkere, håndsprøjter, brandtæpper og branddaskere.

En ildslukker er et apparat, der indeholder et slukningsmiddel, som kan uddrives ved hjælp af et indre tryk. En håndildslukker er konstrueret, så den kan bæres og betjenes med hånden; i funktionsklar tilstand vejer den maksimum 21 kg. Ved afprøvning af slukningsevne skelnes mellem ildslukkere til slukning af brand i faste stoffer (klasse A-brande), brændende væsker (klasse B-brande), luftarter (klasse C-brande) og metaller (klasse D-brande). Ildslukkerens anvendelsesområde skal være angivet på slukkeren. I praksis anvendes følgende typer håndildslukkere: pulverslukkere, kulsyresneslukkere, vandslukkere og skumslukkere.

Pulverslukkeren består af en beholder, der indeholder pulver og et drivmiddel, normalt nitrogen. Når slukkeren anvendes, presses pulveret af drivmidlet op gennem et dykrør og ud gennem slangen. Pulverslukkerens slukningsevne afhænger af pulvertypen, der anvendes. Den simpleste pulvertype, der består af natriumcarbonat eller kaliumcarbonat, kan udelukkende anvendes til slukning af brande i væsker og gasser. Slukning af faste stoffer kan ske ved anvendelse af det såkaldte glødebrandpulver, der består af ammoniumfosfat og ammoniumsulfat, mens der til slukning af brand i letmetaller anvendes et specielt pulver. Der findes også universalpulvere, der dækker klasserne A, B og C.

Kulsyresneslukkeren består af en stål- eller aluminiumflaske forsynet med en ventil, hvorpå en slange med en tragt af plast er fastskruet. Fra ventilen fører et dykrør ned i flaskens bund. Flasken er fyldt med kulsyre i væskeform ved et tryk på ca. 50 bar. Når ventilen åbnes, presses kulsyren ud, og der sker et kraftigt trykfald, hvorved den udstrømmende kulsyre fordamper. Under fordampningen falder temperaturen så voldsomt, at en del af kulsyren overgår til fast form, kulsyresne.

Vandslukkeren indeholder vand og drivgas, normalt nitrogen, mens skumslukkeren indeholder en blanding af vand og skumvæske samt drivgas, se brandmateriel.

En håndsprøjte består af en dobbeltvirkende stempelpumpe forsynet med en 1-1,5 m lang slange med strålespids. For at opnå en jævn stråle er pumpen forsynet med en vindkedel. Pumpen er monteret i en beholder af jernplade eller plast. Beholderen har et rumfang på 10-20 l, og pumpens ydeevne er ca. 15 l/min. Der kan opnås en kastelængde på ca. 12 m. Et håndsprøjtebatteri er en håndsprøjte med en eller to tilhørende spande.

Til kvælning af brand i en mindre mængde brændende væske, fx benzin i en bakke eller fedt i en gryde, anvendes et brandtæppe, dvs. et 1-2 m2 stort tæppe af ubrændbart materiale, fx glasfiber. Tæppet anbringes således, at lufttilførslen til branden afskæres.

Branddaskere anvendes ved slukning af brand i græs, lyng mv. En branddasker består af en metalvifte anbragt på et skaft.

I henhold til lovgivningen skal der opstilles håndslukningsredskaber på en række steder, fx i brandfarlige virksomheder, på tankstationer og i restaurationskøkkener. Endvidere skal tankvogne for brandfarlige væsker være udstyret med en eller flere pulverslukkere.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig