Gyllegasforgiftning, gødningsgasforgiftning, forgiftning pga. svovlbrinte dannet i gødning og gylle. Kan forekomme i stalde, hvor gødning og gylle opbevares i kældre under spaltegulv. Svovlbrinte frigøres og stiger op i stalden, når gyllen omrøres ved tømning. Gassen er særdeles giftig og fremkalder åndedrætslammelse hos dyr og mennesker i løbet af sekunder eller minutter; i Danmark er forekommet tilfælde med mange hundrede døde dyr, og i flere tilfælde er også menneskeliv gået tabt.