Gulgrønalger, Tribophyceae, Xanthophyceae, klasse omfattende ca. 100 slægter med ca. 600 arter. Gulgrønalgerne er grønne, ikke gulgrønne, men adskiller sig fra grønalgerne ved at indeholde klorofyl a og c samt lipid som oplagsstof og ved at have sværmere med to uens svingtråde. De encellede eller kolonidannende arter er ret almindelige jordalger, andre findes sparsomt i ferskvandsplankton. Slægten Tribonema er almindelig om foråret i stillestående ferskvand. Vaucheria vokser på fugtig jord, i ferskvand eller danner fløjlsagtige måtter på strandenge. Formeringen er oftest ukønnet; kønnet formering er dog almindelig hos Vaucheria.