Guldhavre, Trisetum, slægt af græsser i havregruppen med ca. 70 arter, hovedsagelig i tempererede egne på den nordlige halvkugle. Småaksene sidder i en åben top; de er 3-4-blomstrede, guldglinsende og forsynet med lang stak; dækbladene er dybt tokløvede i spidsen. I Danmark forekommer en flerårig art, almindelig guldhavre, Trisetum flavescens, der oprindelig er indført med græsfrø og nu vokser hist og her ved vejkanter, på baneskråninger etc.