Grundstamme, den rod, som bl.a. frugttræer og roser podes på. I mere end 2000 år har det været kendt, at forskellige grundstammer kan regulere træets vækst. Der findes mange udvalgte grundstammer, som især for æbler giver vide muligheder for at styre vækst, frugtbarhed og frugtkvalitet. Podning på grundstammer er ofte den eneste mulighed for at formere gode sorter.