Grubelav, Sticta, lavslægt med mange arter på bark og mosklædte klipper i nedbørsrige egne. Det bladformede løv er ofte stort, og undersiden har altid karakteristiske gruber, cypheller, der tjener til lufttransport til den indre marv.