Grovfoder, foderafgrøder, der anvendes mere eller mindre uforarbejdede til kreaturfoder. I Danmark dyrkes ca. 80.000 ha med fodermajs, mens den tidl. så dominerende foderroe er i kraftig tilbagegang og kun udgør ca. 10.000 ha. Dette skyldes dels EU-støtte til dyrkning af majs, dels at det er lettere for landmanden at håndtere afgrøder, der ligger over jorden. Til grovfoder regnes desuden helsæd, hvor hele planten, fx vårbyg eller vinterhvede, høstes, hakkes og ensileres. Her udgør arealet ca. 46.000 ha.