Grave, (ital. 'tung, alvorlig'), musikalsk foredrags- og tempobetegnelse, der angiver et højtideligt musikalsk udtryk og et langsomt tempo, nærmest svarende til largo ('bred'). Corellis langsomme satser, især de indledende, spilles som regel grave.