Grain-kapacitet, bruttorumfanget af et skibs lastrum inkl. bl.a. rum bag garnering og mellem spanter. Dette er i modsætning til bale-kapacitet, hvor sådanne irregulære rum ikke medregnes.