Grafiker, person, der erhvervsmæssigt eller kunstnerisk fremstiller eller mangfoldiggør tekst eller billeder vha. grafiske teknikker. Erhvervsfunktionerne og uddannelserne på området er meget forskelligartede, se grafiske uddannelser. Inden for erhvervsuddannelserne findes en fireårig uddannelse til grafiker med tre specialer: ombrydning og databehandling, billedfremstilling og retouche samt layout og montage. Sådanne grafikere arbejder især i sætterier, reprovirksomheder og trykkerier. Selve trykningen foretages normalt af grafiske trykkere.